bağlılık bağlılık

paydaşlarınızı bağlılık düzeyine taşımak üzere segmente entegre iletişim programları uyguluyoruz

takip takip

Sektörünüzün tüm değişkenlerini, parametrelerini takipten doğan hakimiyet,

yaratıcılık yaratıcılık

İş hedefine doğrudan yarayan uygulanabilir yaratıcılık,

kriz iletişimi kriz iletişimi

Bir iletişim krizini yönetmenin en doğru yolu ona engel olmaktır. Kurum çalışanlarında “kriz refleksi” oluşturarak önleyici tedbirleri alınması gerekir

bütünlük bütünlük

kurgulanan iletişim programlarında tüm disiplinleri gözeten bütünlük

Bağlılık Ajansı
Doksanların ortalarına kadar reklam ajansları “Tam Hizmet” başlığı altında iletişim ile ilgili her konuda fikir üretirler, üretim yaparlardı. Yabancı ajansların Türk kurumları almalarıyla birlikte getirdikleri iş yapısı, iletişim disiplinlerini böldü. Artık ajansınızdan iletişimin tüm başlıkları çerçevesinde hizmet alamamamaya başladınız. Çizgi üstü, çizgi altı, doğrudan pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler derken, müşterinin karşısında her başlık için bir ajans belirdi. Bu durum, doğal olarak iletişim hizmeti alan kurumların kafasını karıştırdı. Açıkçası ajansların da kafası karışmaya başladı. Aynı müşteri için hizmet veren ajanslar birbirinden taban tabana zıt konumlanmalar içinde iletişim fikirleri sunmaya başladılar.
Dijital Medya
İletişim teorisyenlerinin hemfikir olduğu az sayıda konudan bir tanesi, iletişimin iki yönlü olduğudur. Kurumlar sosyal paydaşları ile ilişki içindedir. Ürünlerinin, kararlarının iletişimini yaparlar, karşılığında kitleler geri bildirimde bulunurlar. Akılcı iletişim stratejisinde bu ger bildirimleri dikkate almak gerekir. Dijital medya, açık olunduğu sürece, iki yönlü iletişimin mükemmel kanalıdır. Samimi olduğu sürece son derece güvenilir bir ilişki tesis edebilirsiniz.
Segmante İletişim Programı
Iletişim, kurumları iş hedeflerine ulaştırmak üzere çalışmalıdırlar. Bu açıdan bakınca bir iletişim programı sadece tüketici odaklı değil, olumlu algısı ile kurumları iş hedeflerine ulaştıracak kitlenin tümüne seslenmelidir.
Toplam Kalite ve İletişim
Kurumların Toplam Kalite yolculukları tüm paydaşlarıyla ilişki halinde kalarak sürekli gelişimi gözetir. Bu yanıyla Toplam Kalite danışmanları ile iletişimcilerin aynı amaç için çalıştığı aşikardır. Özellikle iç iletişim ve tedarikçi ilişkilerinde Toplam Kalite çemberlerine iletişimcilerin programlarının entegre edilmesi gerekir..

.